Portal armaturadesign.pl może funkcjonować, dzięki grupie uzdolnionych autorów i moderatorów piszących artykuły na stronę oraz zajmujących się sprawami technicznymi i graficznymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy o różnej formie. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy wspólnie z nami prosimy o kontakt. Każda prośba i oferta z Państwa strony zostanie rozpatrzona.

Interesuje nas współpraca z szeroko pojmowanego zakresu dotyczącego łazienek, ich wystroju, renowacji oraz pielęgnacji. Szukamy osób z nowatorskim podejściem do tematu. Szczególnie chętnie podejmiemy współpracę z ludźmi kreatywnymi, z głowami pełnymi nowych pomysłów. Zależy nam na stałym rozwoju portalu, dlatego nie narzucamy tematyki i kwestii współpracy. Chcemy, aby strona była tworzona z myślą o czytelniku i tematami, jakie interesują obecne społeczeństwo. Cenimy zarówno pomoc ekspercka i fachowe rady osób doświadczonych lub z długoletnim stażu w branży medialnej. Nie odrzucamy jednak ludzi młodych, bez dużego doświadczenia, ale podchodzących do tematu z pasją i życiem.

Jesteśmy gotowi podjąć wszelką formę współpracy, od czysto merytorycznej, poprzez reklamową, do medialnej lub graficznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone jak najszybciej.